جملات کوتاه و زیبا،جملات عاشقانه،جملات عارفانه سلام .............. ممنون به وبلاگم اومدید! * از هر جمله و حرفی که خوشم بیاد میذارم تو وبلاگم. * .......... زنـــدگی هیچوقت انـــدازه تــن ما نشد!!!! حتی وقــتی خودمان بـــریدیم و دوختیم...!! http://mansouri92.mihanblog.com 2020-07-11T20:52:30+01:00 text/html 2016-10-16T20:27:51+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات زیبای مدافع حرم http://mansouri92.mihanblog.com/post/347 <br><div align="center"><h2 itemprop="headline"><font size="2">ای که از غصه ی زینب به سرت زخم زدی <br></font></h2><h2 itemprop="headline"><font size="2"><font color="#FF0000">&nbsp;حرمش در خطر است </font>... کو قمه ات؟ بسم الله</font></h2><p><br></p><p><br></p></div> text/html 2016-07-05T09:46:28+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد اس ام اس عید فطر http://mansouri92.mihanblog.com/post/346 <div align="center"><b><font size="2"><br><br>قدر بشناسید مستان اخرین پیمانه را<br><br>ساقی امشب میکند تعطیل این میخانه را<br><br>گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید<br><br>خورده یا ناخورده باید ترک کرد این خانه را<br><br><font color="#FF0000">عید فطر بر همگان مبارک<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></b></div><br><br> text/html 2016-06-19T14:31:52+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جمله زیبا http://mansouri92.mihanblog.com/post/345 <div align="center"><br><b><font size="2"><br>اگر از آخرین کتابی که خوانده اید <br><br>یا آخرین باری که مسواک زده اید 24 ساعت می گذرد<br><br>لطفا <br><br><font color="#FF0000">دهانتان را ببندید...<br><br><br></font></font></b></div><br><br> text/html 2016-04-18T10:35:48+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد کانال تلگرام وبلاگ http://mansouri92.mihanblog.com/post/344 <font size="3"><br></font><div align="center"><b><font size="3"><br>کانال تلگرام وبلاگ راه اندازی شد...<br><br>از این پس جملات کوتاه و زیبا را در تلگرام ببینید...<br><br><a href="https://telegram.me/jomleh95" target="" title="">https://telegram.me/jomleh95</a><br><br><a href="https://telegram.me/jomleh95" target="" title=""><img src="http://taktarfand.ir/wp-content/uploads/2016/03/telegram1.jpg" alt="" align="bottom" height="157" hspace="0" border="0" vspace="0" width="236"></a><br><br></font></b><br><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;">برای عضویت در کانال جملات کوتاه و زیبا می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:<br><br></span></font></b></font><br><a href="https://telegram.me/jomleh95" target="" title=""><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b><font size="3">https://telegram.me/jomleh95</font></b></span></font></b></font></a><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><br><br></span></font></b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br><span style="font-size: 12px;">و یا متن زیر را در تلگرام خود بنویسید و برای یکی از آشنایان خود ارسال نمایید،<br><br>&nbsp;سپس روی همان متن ارسال شده کلیک کنید تا به کانال ما بپیوندید:<br><br></span></b></font></font><br><a href="https://telegram.me/jomleh95" target="" title=""><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b><font size="3">https://telegram.me/jomleh95</font></b></span></font></b></font></a><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><br><br><br></span></font></b></font><br><br><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12px;"></span></font></b></font></div> text/html 2016-03-31T09:19:50+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات زیبا http://mansouri92.mihanblog.com/post/342 <br><br><div align="center"><b><font size="2"><font color="#FF0000">زندگی را طی کن</font><br>&nbsp;<br>&nbsp;آنگاه که بر بلند ترین قله هایش رسیدی<br><br>&nbsp;لبخند خودت را نثار تمام سنگ ریزه هایی کن<br><br>&nbsp;که پایت را خراشیدند...!!!</font></b></div> text/html 2016-02-20T20:29:13+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات کوتاه زیبا http://mansouri92.mihanblog.com/post/341 <font color="#990000"><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></font><div align="center"><font size="3"><span style="font-size:13px;"><font color="#990000" size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><span>مــی گفـت</span></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"> :<br><br></span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><span>پـــای رفتــن نـدارم</span></span><span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"> ..<br><br></span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><span>راسـت مـی گفـت</span></span><span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"> !!<br><font color="#000000"><br></font></span></span><font color="#000000"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><span>بــا ســـر رفــــت</span></span><span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"> ....</span></span></font></font></b></font><span style="font-size:13pt;line-height:115%;font-family:\'B Titr\';color:rgb(146,208,80);"><br></span></span></font></div> text/html 2016-01-20T18:44:14+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات کوتاه و زیبا http://mansouri92.mihanblog.com/post/340 <br><font size="2"><b><br></b></font><div align="center"><font size="2"><b>طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد،<br></b></font> <font size="2"><b><br> چنان عشق بورز ...<br></b></font> <font size="2"><b><br> که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود ...<br></b></font> <font size="2"><b><br> و طوری خوب زندگی کن ...<br></b></font> <font size="2"><b><br> که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود ...!<br></b></font> <font size="2"><b><br> این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم ...<br></b></font> <font size="2"><b><br> پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن ...<br></b></font> <font size="2"><b><br> می دانی ..!!<br></b></font> <font size="2"><b><br> روزها بلاخره به شب می رسند.<br></b></font> <font size="2"><b><br> تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش دوست من ..<br><br><br></b></font></div> text/html 2015-12-07T20:22:03+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جمله عاشقانه زیبا http://mansouri92.mihanblog.com/post/339 <br><font size="2"><b><br></b></font><div align="center"><font size="2"><b>مصرعی از قلب <font color="#FF0000">مــــن</font> با مصرعی از قلب <font color="#FF0000">تــــــو</font><br><br> شاه بیتی میشود در دفتر و دیوان عشـــق...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></div> text/html 2015-11-27T13:41:52+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات عاشقانه پاییزی http://mansouri92.mihanblog.com/post/338 <br><div align="center"><p dir="rtl"><b><span lang="AR-SA">به تو فکر می کنم </span><span dir="ltr"><br> </span></b></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span lang="AR-SA">و برگ های زرد </span><span dir="ltr"><br> </span></b></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span lang="AR-SA">یکی یکی </span><span dir="ltr"><br> </span></b></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span lang="AR-SA">شکوفه می شوند</span></b></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span lang="AR-SA">راستی</span></b></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span lang="AR-SA">آنجا هم </span><span dir="ltr"><br> </span></b></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span lang="AR-SA">پاییز </span><span dir="ltr"><br> </span></b></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span lang="AR-SA">این همه زیباست؟ </span></b><span dir="ltr"><br> </span></p></div> text/html 2015-10-21T12:33:55+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات جدید عاشقانه http://mansouri92.mihanblog.com/post/337 <div align="center"><font size="2"><b><br><br><br><font color="#000000"><a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""><div align="center"><font color="#000000" size="2"><b>تمــــام دنیــــا را گشته ام</b></font></div><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font size="2"><b><font color="#000000">کنار</font> <font color="#FF0000">تــــــــــــــــــو</font> <font color="#000000">اما ، دنیای دیـــگریست...</font></b></font></p></div></a></font><a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></p></div></a></b></font></div> text/html 2015-09-29T07:21:13+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات کوتاه مادر http://mansouri92.mihanblog.com/post/336 <a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""><font color="#000000"><br></font><div align="center"><strong><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><font color="#FF0000">مادر ها</font> شبیه نخ تسبیح می مانند!!<br><br>به نسبت دانه ها کم تر خودنمایی می کنند.<br><br>اما اگر نباشند، هیچ دانه ای کنار دیگری نمی ماند.</font><br><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8214623492/036.jpg" alt="" align="bottom" height="389" hspace="0" border="0" vspace="0" width="467"><br><font color="#000000"><br>سلامتی همه ی مادرا...<br><br><font color="#009900">:: اللهم صل علی محمد و آل محمد ::</font><br></font><br><br><br></font></font></strong></div></a> text/html 2015-09-28T06:07:50+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات زیبای کودکی http://mansouri92.mihanblog.com/post/335 <a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""><br><br><br><br><div align="center"><b><font size="2"><font color="#000000"><font color="#FF0000">یک دقیقه سکوت!!!</font><br><br>برای سادگی های شیرین کودکیمان، که هرگز باز نخواهد گشت...!!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"></font></b></div></a><br><br><a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""><div align="center"><b><font size="2"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8214445718/035.jpg" alt="" align="bottom" height="336" hspace="0" border="0" vspace="0" width="459"><br><br></font></b></div><br></a><br><br><br><a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""> </a> text/html 2015-09-20T09:48:40+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات کوتاه و زیبا http://mansouri92.mihanblog.com/post/334 <a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""> </a><font color="#000000"><a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""><br></a> </font><div align="center"><font color="#000000"><p style="text-align: justify;"><font color="#FF0000" size="2"><b>ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬﺭﺩ</b></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font> <font size="2"><b>ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯼ</b></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font> <font size="2"><b>ﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ،ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭ ﺭﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﻮﺩ!!!!</b></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font> <font color="#FF0000" size="2"><b>ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ</b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#FF0000" size="2"><b><br></b></font> <font color="#FF0000" size="2"><b>ﺯﻧــﺪﮔـﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ</b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#FF0000" size="2"><b><br></b></font> <font color="#FF0000" size="2"><b>ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﮔﺬﺷﺘﻨﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ....!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font> <font size="2"><b>ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ .</b></font></p></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font> <font color="#3333FF" size="2"><b>” ﻣﻘﺼﺪ ” ، ﻫﻤﻴﺸﻪ</b></font><font color="#3333FF" size="2"><b> ﺟﺎﻳﻰ ﺩﺭ ” ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻣﺴﻴﺮ” ﻧﻴﺴﺖ!!!</b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3333FF" size="2"><b><br></b></font> <font color="#3333FF" size="2"><b>” ﻣﻘﺼﺪ ” ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻗﺪﻣﻬﺎﻳﯿﺴﺖ، ﮐﻪ ﺑﺮﻣﻰ ﺩﺍﺭﻳم!!!!</b></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></p></div> text/html 2015-09-20T09:45:11+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات جدید عاشقانه http://mansouri92.mihanblog.com/post/333 <a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""><br><b><font size="2"><br></font></b><div align="center"><b><font size="2"><font color="#000000">اسراف میکنم در دوست داشتنت!!</font><br><br> <font color="#FF0000">خــــــدا...</font><br><br> <font color="#000000">اسراف کنندگان <font color="#FF0000">عاشـــــق</font> را دوست دارد...!!!</font></font></b></div></a> text/html 2015-09-08T20:05:34+01:00 mansouri92.mihanblog.com محمد جملات عاشقانه جدید http://mansouri92.mihanblog.com/post/332 <a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""><br><font color="#000000"><br></font><div align="center"><font color="#000000" size="2"><b>و من هنوز <font color="#FF0000">تـــــو</font> را<br><br>&nbsp;مثل<br><br>تمام شدن<br><br>&nbsp;مشق شب های کودکیم<br><br>&nbsp;<font color="#FF0000">دوست دارم...</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></div> </a>